top of page

Cookiebeleid - privacy statement

Versie 18-02-2021

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy lichten wij graag toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website wordt gevolgd.

 

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door (naam organisatie) zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vind je een overzicht van de soorten cookies die geplaatst worden via de website:
 

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.
 

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
 

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door cookies is het gerechtvaardigd belang. Er wordt een minimale inbreuk gemaakt op de privacy van bezoekers en de cookies worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en we beperkte informatie krijgen over onze bezoekers.
 

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

-Het IP-adres van de bezoeker;

-De datum en tijd van het bezoek;

-De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

-De op onze website bezochte pagina’s;

-Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

 

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden gedurende het bezoek aan de website en daarna nog maximaal twee jaar opgeslagen.

 

 

Sociale media

Op onze website kan je informatie via sociale media delen, via de aanwezige sociale media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.


Contactformulier

Personen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten kunnen door middel van het contactformulier meer informatie opvragen. Binnenkomende vragen beantwoorden wij graag, hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. Ook kunnen er vragen met betrekking tot het gebruik van een product worden gesteld via het contactformulier.
 

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruikmaking van het contactformulier is de uitvoering van een overeenkomst. Informatie geven over producten en diensten in een voorstadium valt hier ook onder. 
 

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

-Naam;

-(Zakelijk) Telefoonnummer (optioneel;

-(Zakelijk) E-mailadres;

 

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden gedurende de behandeling van het contactformulier en daarna nog gedurende 6 maanden opgeslagen. Bij vragen over een aankoop kan de correspondentie worden toegevoegd bij de gegevens over uw aankoop.Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt worden ook voor ons door derden verwerkt als dat noodzakelijk is.

 

Zo werken wij samen met partijen voor:

-Het verzorgen van algemeen systeembeheer;

-De verzending van e-mails;

-Het verzorgen van bezorging van producten;

-Het verzorgen van het wifinetwerk.

 

Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens. Ook kunnen we jouw gegevens met anderen delen wanneer je daar toestemming voor geeft.


 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


 

Beveiliging

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.


 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacy-rechten;

-Recht op inzage: je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen.

-Recht op rectificatieBlijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

-Recht op vergetelheid: je kan, in een aantal gevallen, aan ons vragen om jouw gegevens te wissen (artikel 17 AVG).

-Recht op dataportabiliteit: je kan een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als wij jouw gegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of om een overeenkomst uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG).

Let op! Dit geldt alleen voor gegevens die wij digitaal verwerken, dus niet voor papieren bestanden. Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 20, derde lid AVG).

-Recht op beperking van de verwerking: je kan ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken (artikel 18 AVG).

-Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.


 

Vragen of opmerkingen

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op via info@voorhuisdesign.nl 

Contactgegevens
Voorhuis Design  
Kapoeniestraat 41 

7001 CB Doetinchem

info@voorhuisdesign.nl

bottom of page